Tuesday, February 03, 2015

Polau Albanaidd Ashcroft

Roedd polau Ashcroft i fod i gael eu rhyddhau 'fory.  Mae'n ymddangos eu bod wedi eu rhyddhau yn fuan gan rhywun ar y We.  Os ydi'r ffigyrau isod yn gywir - a does gen i ddim rheswm i feddwl nad ydynt - mae gwleidyddiaeth yr Alban wedi ei drawsnewid yn llwyr.No comments: