Tuesday, February 10, 2015

Rhai o'r etholaethau Cymreig lle mae'r Toriaid yn derbyn nad oes ganddynt obaith i'w hennill

Diolch i Gareth am dynnu ein sylw at restr o seddi sydd 'ddim yn cael eu targedu' gan y Toriaid.  Hy rhestr maent yn derbyn nad oes ganddynt unrhyw obaith i'w hennill.  Mae yna fwy wrth gwrs - ond dyma'r rhai sydd wedi eu rhyddhau - trwy ddamwain mae'n debyg.


Anwen Barry – Arfon
Andrew Atkinson – Wrexham
Keith Dewhurst – Cynon Valley
Ed Hastie – Neath
David Nicholls – Clwyd South
Meirion Jenkins - Pen y Bont
David Nichols - De Clwyd
Bill Rees - Merthyr
Natasha Asghar - Dwyrain Casnewydd
Chris Davies - Brycheiniog a Maesyfed
Byron Davies - Gwyr
James Davies - Dyffryn Clwyd
Neil Fairbank - Dwyfor Meirion
Alsaf Hussein - Dwyrain Abertawe
Mark Isherwood - Delyn
Laura Knightley - Alyn a Glannau Dyfrdwy
Selaine Saxby - Llanelli
Nick Webb - Gorllewin Casnewydd
Craig Williams - Gogledd Caerdydd
Edward Yi He - Aberafon

4 comments:

Anonymous said...

Synnu fod Brycheiniog ar y rhestr...

Anonymous said...

Pwy ydi Anwen Barry ?

Cai Larsen said...

https://www.conservatives.com/OurTeam/Prospective_Parliamentary_Candidates/Barry_Anwen.aspx

Anonymous said...

Hwn ddim yn gywir. Mae ymgyrch mawr ar droed ym Mrycheiniog a Maesyfed