Monday, February 02, 2015

Glasgow yn symud i gyfeiriad yr SNP yn ol y marchnadoedd betio

Mae'n ddiddorol bod yr SNP bellach yn ffefrynau gweddol glir yn nhair o saith etholaeth Glasgow ar gyfer etholiad mis Mai.  Tan yr ychydig ddyddiau diwethaf yn Glasgow North yn unig oeddynt yn ffefrynau.  Mae'n bosibl bod hyn yn gysylltiedig a'r ffaith bod Michael Ashcroft wedi bod wrthi'n polio etholaethau unigol yn yr Alban tros yr wythnosau diwethaf.  Mae'r polio hwnnw bellach wedi ei goledu, ac mae yna le i gredu y byddant yn ffafriol i'r SNP.

Bydd y canfyddiadau yn cael eu rhyddhau am 11 o'r gloch fore Mercher yma.

4 comments:

Dylan said...

hwyl fawr Margaret Curran felly!

Cai Larsen said...

Mi fysa fo'n bechod petai'n colli ei sedd

Vaughan Williams said...

Trychinebus 😉

Anonymous said...

I pha gyfeiriad mae pethau'n symud yng Nghymru, a pham ?