Saturday, February 14, 2015

Map yr wythnos - rhan 1

Mae gen i rhyw ddiddordeb tipyn bach yn rhyfedd mewn mapiau gwleidyddol - felly dyna feddwl am ddechrau cyfres o flogiadau ar fapiau gwleidyddol.

Trosglwyddiad iaith ydi thema'r cyntaf.  Mesur ydi hwn o ble mae plant tair a phedair oed yn siarad y Gymraeg.  Arwyddocad yr oedran hwn ydi ei fod yr unig gohort lle nad ydi'r system addysg wedi dylanwadu llawer arno.

Daw'r mapiau o wefan statiaith.

5 comments:

Anonymous said...


Carwn I weld y mapiau a darllen y sylwadau, ond maen nhw'n rhy fach. O le maen nhw'n dod yn wreddiol? Oes dolen da chi?

Richard said...

Beth wyt ti'n meddwl o'r mapiau Cai?

Richard said...

PS Ie, mwy o fapiau plîs!

Cai Larsen said...

Maen nhw'n siarad trostynt eu hunain.

Hywel said...

Mae mapiau rhyngweithiol a dolen at gyflwyniad Powerpoint ar statiaith yma: Mapiau Trosglwyddo’r Gymraeg.

Mae rhagor o fanylion am y mapiau y mae Cai wedi eu dangos, a'r poster gwreiddiol ar gael yma: Dadansoddi trosglwyddo 2011