Sunday, February 06, 2011

Treuliau aelodau seneddol Cymru

Wele'r manylion treuliau aelodau seneddol diweddaraf:

Aelod Plaid Cyfanswm
Hywel Francis Llaf £18,713.14
Guto Bebb Tori £28,419.96
Mark Tami Llaf £9,353.43
Hywel Williams PC £14,992.41
Nick Smith Llaf £9,334.10
Roger Williams Lib Dem £15,698.09
Madeleine Moon Llaf £8,203.16
Wayne David Llaf £17,824.63
Jenny Willot Lib Dem £10,319.10
Jonathan Evans Tori £14,014.95
Alun Michael Llafur £7,544.86
Kevin Brennan Llafur £14,937.04
Jonathan Edwards PC £12,610.68
Simon Hart Tori £35,256.26
Mark Williams Lib Dem £14,042.58
Susan Jones Llafur £15,256.23
David Jones Tori £11,112.83
Ann Clwyd Llafur £9,784.78
David Hanson Llafur £16,291.95
Elfyn Llwyd PC £8,329.64
Martin Caton Llafur £10,525.36
Chris Evans Llafur £4,724.52
Nia Griffith Llafur £7,784.82
Dai Havard Llafur £16,884.26
David Davies Tori £12,229.74
Glyn Davies Tori £19,083.29
Peter Hain Llafur £11,968.23
Jessica Morden Llafur £8,918.61
Paul Flynn Llafur £4,515. 98
Huw Irranca-Davies Llafur £10,022.12
Owen Smith Llafur £2,781.83
Stephen Crabb Tori £17,587.69
Chris Bryant Llafur £12,558.39
Sian James Llafur £10,002.12
Geraint Davies Llafur £8,107.75
Paul Murphy Llafur £16,467.56
Chris Ruane Llafur £9,828.89
Alun Cairns Llafur £12,718.67
Ian Lucas Llafur £4,229.10
Albert Owen Llafur £4,504.03


Mae Blogmenai yn cydymdeimlo efo Jessica Morden oherwydd i'w chais am £5.50 am groesi Pont Hafren gael ei wrthod, efo Stephen Crabb oherwydd i'w gais am £11.25 am fwyd a diod tra yn y senedd hefyd gael ei wrthod ac i Guto Bebb am beidio a chael £25.58 i dalu am ei bapurau newydd. Gan ei fod yn byw mor agos ataf, mae croeso iddo gael fy mhapurau newydd i ar ol i mi orffen efo nhw.

Data i gyd o western Mail, Chwefror 4 - tud 10.

6 comments:

the outsider said...

I think I got the gist of this.

menaiblog said...

That's good.

Anonymous said...

Alun Cairns wedi troi'i got? DYNA fuasai newyddion!

Anonymous said...

Ydi dy gymydog di wedi bod yn prynnu lot o win ? Mae gwariant cyfartalog y Toriaid i weld yn uwch na pawb arall. Wedi arfer a'r bywyd bras ac mae yn rhaid gwneud i fynu am y golled incwm sy'n deillio o'i polisiau yn does !!!!

Guto Bebb said...

O ran diddordeb cangymeriad IPSA oedd yn gyfrifol am wrthod y taliad am bapurau newydd. Yr oedd y taliad o fewn y rheolau ac fe gydnabyddwyd hyn gan IPSA ar yr 16eg o Dachwedd.

O ran dy gynnig caredig go brin y byddet yn buddsoddi mewn papurau sy'n berthnasol i waith swyddfa yng Nghonwy ond diolch am yr ystyriaeth garedig.

O ran diddordeb, mae'r holl fanylion ar gael o fewn safle IPSA ac yn anffodus Mr Dienw doedd yna ddim un gwydriad o win heb son am botel!

Os oes rhywun yn amheus o unrhyw agwedd o'r costau y mae croeso i chwi alw draw yn y Swyddfa i weld yr holl waith papur ynghyd a chyfrif banc nad yw'n gyfrif i mi. Y mae pob ceiniog dan sylw yn mynd i gyfrif banc fy swyddfa etholaeth heb gyffwrdd a fy nghyfrif personnol.

Diolch i Google alert y senedd am ddenu fy sylw i'r stori fach yma.

menaiblog said...

Damia - mae'n gas gen i'r busnes ailgylchu 'ma.

Mi fyddai'n well o lawer gen i roi'r Guardians, yr Economists, y Golwgs a'r Sunday Times mewn bag plastic a'u gollwng nhw tros y wal gefn.