Thursday, July 22, 2010

Is etholiad arall yn y Blaenau!


Felly mae yna sylwedd i'r sibrydion sydd wedi bod ar led tros y dyddiau diwethaf, ac mae cynghorydd Llais Gwynedd arall o Flaenau Ffestiniog wedi ymddiswyddo. Dafydd Hughes, Bowydd a Rhiw y tro hwn. Mi fydd yna is etholiad mewn dau neu dri mis yn ol pob tebyg.

Mae yna gryn ddarogan y byddai hyn yn digwydd ers cwpl wythnosau, ac mae yna nifer o sibrydion ynglyn a'r rheswm tros yr ymddiswyddiad. 'Dydw i ddim yn bwriadu eu trafod yma mae gen i ofn. Os ydynt yn wir byddant yn cael eu gwyntyllu yn y cyfryngau prif lif maes o law, ac os nad ydynt, busnes Dafydd Hughes yn unig ydi'r rheswm am y penderfyniad.

No comments: