Sunday, July 04, 2010

Ffiniau newydd a'r Toriaid yng Nghymru

Mae pobl yn tueddu i gymryd y byddai cynllun y Toriaid i newid y ffiniau yng Nghymru er mwyn sicrhau mai tua 30 Aelod Seneddol fydd gennym yn hytrach na 40 yn effeithio yn bennaf ar y Blaid Lafur. Mae'r gred yma'n agos iawn at galonau'r Toriaid eu hunain wrth gwrs. Ond ydi hyn yn wir mewn gwirionedd? Rhestraf isod y seddau sydd ganddynt ar hyn o bryd:

Aberconwy
Gorllewin Clwyd
Trefaldwyn
Gogledd Penfro
De Penfro / Gorllewin Caerfyrddin
Bro Morgannwg
Gogledd Caerdydd
Mynwy

Mae'n anodd gweld unrhyw newid yn y Gogledd na fyddai'n arwain at uno'r rhan helyw o Aberconwy a Gorllewin Clwyd gyda gorllewin Aberconwy efallai yn mynd at Ynys Mon a dwyrain Gorllewin Clwyd yn mynd at De Clwyd a Dyffryn Clwyd. Felly byddai'r ddwy sedd bresennol yn troi yn un sedd.

Mae'n bur debyg y byddai'r ddwy sedd ym Mhenfro yn cael eu huno, gyda Gorllewin Caerfyrddin yn ymdoddi i ddwy sedd wedi eu creu oddi fewn i ffiniau Sir Gaerfyrddin. Felly unwaith eto byddai dwy sedd Doriaidd yn troi yn un.

Byddai troi Caerdydd yn ddinas tair sedd seneddol yn hytrach na phedair yn sicr o wneud Gogledd Caerdydd yn llai enilladwy i'r Toriaid petai rhannau o'r Gorllewin a'r Canol yn cael eu hychwanegu ati. Mae'r sedd eisoes yn hynod ymylol. Ar y llaw arall ni fyddai ychwanegu Penarth at Fro Morgannwg yn poeni Alun Cairns ym Mro Morgannwg rhyw lawer.

Mae'n debyg y byddai Maldwyn yn diflannu, ond etholaeth ar fenthyg ydi honno beth bynnag. Fyddai hi ddim yn nwylo'r Toriaid oni bai am anturiaethau bach rhyfedd ei chyn aelod seneddol digri o allblyg.

Mae'n fwy na thebyg mai ymestyn ffiniau Trefynwy i gwmpasu rhannau o Gasnewydd fyddai'r Comisiwn yng nghornel de ddwyreiniol y wlad. Byddai hynny o gymorth i Lafur, er na fyddai'n gwneud digon o wahaniaeth i ddi orseddu David Davies.

Felly yn ol pob tebyg byddai'r newidiadau yn costio sedd yn y Gogledd, dwy yn y Canolbarth a'r Gorllewin, ac un yng Nghanol De Cymru i'r Toriaid. Cyfanswm o bedair. Mae'n fwy na phosibl mai pum sedd Lafur fyddai'n cael eu colli. Felly dyna'r Toriaid un ar eu hennill. Tipyn o coup.

No comments: