Saturday, July 31, 2010

Cam arall ymlaen i sosialaeth


Diolch i PlaidWrecsam am y newyddion da o lawenydd mawr bod y Toriaid wedi dewis John Marek i sefyll trostynt yn Wrecsam. Chwi gofiwch bod John ddod i'r casgliad mai Forward Wales oedd y ffordd orau i hyrwyddo sosialaeth wedi i'r Blaid Lafur yn Wrecsam ei ddympio yn 2003.

Ymddengys ei fod bellach wedi dod o hyd i ffordd gwell fyth o hyrwyddo sosialaeth.

No comments: