Wednesday, July 21, 2010

Fideos yr haf 3

Un arall o archif Blogmenai - y fideo propoganda gwaethaf yn hanes gwleidyddiaeth Cymru - neu unrhyw wlad arall yn ol pob tebyg. Ymdrech Aneurin Glyndwr ac Eluned Morgan i gychwyn ymgyrch etholiadau Ewrop 2009 gyda thipyn o glec. Mwynhewch.

No comments: