Sunday, July 18, 2010

Fideos gwleidyddol yr haf - 1

Mae'r haf yn ddistaw o safbwynt gwleidyddiaeth, a thra fy mod yn bwriadu parhau i flogio yn y ffordd arferol 'dwi'n rhyw fwriadu gwneud rhywbeth 'dwi wedi dechrau ei wneud sawl gwaith yn y gorffennol - dangos fideos gwleidyddol.

Trail of Tears ydi'r gyntaf - mae'r gan yn un hyfryd er nad ydw i'n rhy siwr pwy sy'n canu'r fersiwn ymaf - ond mae'n un hardd.

Y Trail of Tears gwreiddiol wrth gwrs oedd y term am symud aelodau llwythi'r Cherokee, Creek, Seminole, a Choctaw o'u tiroedd brodorol i diriogaethau artiffisial yn ystod yr 1830au. Proses a arweiniodd at farwolaeth llawer ohonynt.

No comments: