Tuesday, July 08, 2014

Alun Davies yn ein gadael ni

O diar, felly mae Carwyn Jones wedi cael ei orfodi i anfon Alun Davies i fyny'r planc diarhebol yn dilyn yr ail sgandal i dorri o'i gwmpas mewn wythnos.  Anffodus iawn.

Mae sgandalau - fel bysus Caerdydd - yn dod fesul tri.  Mae yna sgandal arall wedi bod yn bygwth torri o gwmpas Alun Davies ers tro.

Ymddygiad amhriodol fel gweinidog ydi craidd y ddwy sgandal ddiweddaraf. Mae yna straeon wedi bod ar led  ers tro am berthynas agos iawn rhwng Alun Davies a'i ymgynghorydd arbennig - SPAD - Anna McMorrin. Dydi'r sefyllfa honno ddim yn un briodol chwaith.   Ymddengys bod ymgais wedi ei gwneud i'w symud yn sgil yr amgylchiadau, er nad yw'n amlwg ei bod wedi cytuno i hynny.

Mae'n ymddangos nad ydi Alun Davies efo'r hunan ddisgyblaeth a'r ymdeimlad o gyfrifoldeb sydd rhaid wrtho i fod yn weinidog.  Mae'n adlewyrchu'n sal ar Carwyn Jones ei fod wedi ei ddewis yn y lle cyntaf.

No comments: