Friday, July 25, 2014

Etholiad 2015 a'r polau piniwn

Cip brysiog ar y sefyllfa gyffredinol yn gyntaf.  Y peth cyntaf i'w ddweud ydi nad ydi'r polau confensiynol yn rhoi gwybodaeth gysact i ni.

Er enghraifft petai pol YouGov heddiw yn cael ei wireddu ar ddiwrnod etholiad, a phe bai yna ogwydd unffurf tros y DU i gyd byddai Llafur yn ennill Bro Morgannwg, Arfon, Gogledd Caerdydd, Canol Caerdydd, tra byddai'r Toriaid yn cipio Brycheiniog a Maesyfed.

Ond petai pol TBS dydd Mawrth yn gywir yna byddai Llafur yn cipio Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro, Preseli Penfro, Aberconwy, Bro Morgannog, Canol Caerdydd, Gogledd Caerdydd tra byddai'r Toriaid yn cymryd Brycheiniog a Maesyfed.

Byddai'r YouGov yn ddigon derbyniol i'r Toriaid, yng Nghymru ond byddai'r TBS yn drychineb.  Byddai'r cyntaf yn wael i'r Blaid, byddai'r ail yn iawn.  Byddai'r ddau yn wael i'r Lib Dems.

Mi fyddwn i'n mynd ymlaen maes o law i edrych ar wahanol fathau o seddi ymylol yng Nghymru, ac edrych os oes yna batrwm cyffredinol.  Ond un pwynt bach cyn hynny - pwynt y byddwn yn dod yn ol ato.  Mae'r blog yma wedi nodi sawl gwaith bod hen batrwm etholiadol yn bodoli yng Nghymru sy'n caniatau i Lafur adeiladu cefnogaeth yn gyflym iawn pan mae'r Toriaid mewn grym yn San Steffan.  Roedd yn edrych fel petai'r patrwm hwnnw yn cael ei ail adrodd hyd 2012 - ond ers hynny mae cefnogaeth Llafur wedi syrthio yn y polau Cymreig, maent wedi cael dwy etholiad hynod siomedig yn Ynys Mon, ac etholiad Ewrop siomedig.

Mae yna achosion hawdd i'w harwenwi am hyn - achosion fydd ddim yn diflanu cyn 2015.  Ond mae'n bosibl mai stori Etholiad Cyffredinol 2015 yng Nghymru fydd tan berfformiad arall gan Lafur - ynghyd a diflaniad y Lib Dems wrth gwrs.
No comments: