Wednesday, July 16, 2014

Mwy o wario anferth ar goridor yr M4

Hmm - biliwn i anfon yr M4 o gwmpas Casnewydd.
£200m i adeiladu'r morglawdd yn y Bae.
£1.8bn o bres cyhoeddus wedi ei wario cyn y flwyddyn 2000 yn unig  i ddatblygu'r Bae yng Nghaerdydd.
£850m i drydaneiddio ac ymestyn y rheilffordd i Abertawe.
£52m i brynu Maes Awyr Caerdydd.


Dwi ddim eisiau swnio'n blwyfol - ond mae yna Gymru y tu hwnt i goridor yr M4.

2 comments:

Ioan said...

Pob un i'r de o'r M4. Tydio ddim hyd yn oed yn wariant ar y cymoedd.

Anonymous said...

Bydd Gwilym Owen yn beidio Cyngor Gwynedd...