Sunday, July 13, 2014

Pwy fyddai'n credu?

Diolch i Llyr ab Alwyn am y stori ogleisio hon.

Ymddengys bod y diweddar Gerorge Thomas yn ystyried Charles Windsor yn dipyn o nashi yn ol yn 1969 - a'i fod yn teimlo'r angen i gael gair efo'i fam er mwyn sicrhau bod yr hogyn yn dod at ei goed.

No comments: