Monday, May 12, 2014

Hwre!

Wedi'r holl aros daeth pamffled Llafur o'r diwedd - ddim i fy nghartref ond i fy man gwaith. Mae'n rhy hwyr i ddylanwadu llawer ar y bleidlais bost wrth gwrs, ond gwell hwyr na hwyrach.

Pamffled wedi ei anelu'n benodol at Gymru oedd o hefyd - yn wahanol i un UKIP. Mae llun mawr sinistr yr olwg braidd o Ed Miliband tros y tu blaen, sydd yn benderfyniad rhyfedd ag ystyried bod Ed yn llawer llai poblogaidd na'i blaid (hyd yn oed ag ystyried ffigyrau polio trychinebus Llafur heno), tra bod Carwyn Jones yn fwy poblogaidd na'i blaid yng Nghymru.  Ond dyna fo, mae 'n rhaid gen i bod yr hogiau yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud.

Er mwyn dathlu llwyddiant Llafur i gychwyn eu hymgyrch yng Nghymru o'r diwedd dwi'n cyflwyno'r fideo isod i'ch sylw - conglfaen eu llwyddiant ysgubol yn 2009 ac 'ennyd Obama' Llafur yn ol Peter Hain.  Eluned Morgan ydi perchenog y llais hyfryd (newydd sylwi nad ydi'r gampwaith yn gweithio ar ipad - os mai dyna rydych yn ei defnyddio, dewch o hyd i PC - bydd werth yr ymdrech i chi).


2 comments:

Anonymous said...

Arglwydd mawr!

Anonymous said...

Iesu Grist!!!!