Monday, May 12, 2014

Ar y llaw arall _ _ _

_ _ _ ymddengys bod Llafur Llundain mwy o gwmpas eu pethau.  Pamffled Yiddish wedi ei anelu at Iddewon uniongred.  Gobeithio mai yn Golder's Green y cafodd ei ddosbarthu a nad oes neb wedi ei ddosbarthu yn Tower Hamlets yn ddamweiniol - y math o beth y byddai Llafur Cymru wedi ei wneud.


2 comments:

Anonymous said...

Cyfri posteri rhwng Porthaethwy a Caernarfon bore ma - doedd o ddim yn anodd...
1 UKIP anferth,
1 Tori bach
a dyna ni...!

Anonymous said...

Mae yna rhai Plaid Cymru yn y Borth ac ar y ffordd at Bont Britannia.