Thursday, May 29, 2014

Cornel grefft

M
Dydi Blogmenai ddim yn ymdrin a chrefftau yn aml, ond dyma flogiad ar y grefft draddodiadol Wyddelig o ddifwyno posteri etholiadol.

No comments: