Tuesday, May 27, 2014

Pleserau betio gwleidyddol.


Fydda i ddim yn gwneud hyn yn aml, ond cyn bod Vaughan yn brolio ei lwyddiant yn darogan y canlyniadau Cymreig ar gyfer etholiad Ewrop yn gywir, waeth i mi wneud yr un peth - yn arbennig cyn ei fod o yn gywir a minnau yn anghywir ynglyn a'r etholiad.  

Dwy fet yn unig oeddwn i'n ddigon hyderus i roi pres arnyn nhw y tro hwn - y byddai Lyn Boylan ar ben y pol yn Nulyn ac y byddai'r Lib Dems yn cael llai na 3.5 sedd.

Diolch i Paddy Power, y PSNI a Nick Clegg yn y drefn yna.

Politics
Irish Politics European Elections: Dublin - To Top The Poll
12:00 23/05
European Parliament Constituencies
Lynn Boylan (SF) @ 4/1
Stake and Return Details
Bet Placed at: 13:59 17/05
Bet type: Single (to Win)
Number of Lines: 1
Stake per Line: £40.00

Number of win Lines: 1
Total Stake: £40.00
Tax: £0.00
Freebets Redeemed: £0.00
Winnings: £200

Result: H
Politics
UK Politics Liberal Democrats - EP Seats
19:00 22/05
EU 2014: Party Seats
Under @ 4/6
Stake and Return Details
Bet Placed at: 14:03 17/05
Bet type: Higher/Lower (to Win)
Number of Lines: 1
Stake per Line: £55.00


Number of win Lines: 1
Total Stake: £55.00
Tax: £0.00
Freebets Redeemed: £0.00
Winnings: £91.67
1 comment:

Anonymous said...

Plaid Cymru yn marw'n araf bach. Dydynt heb greu cenedlaetholwyr ers dros ugain mlynedd. I ennill y ddadl ddeallusol dros genedlaeholdeb mae'n rhaid rhoi'r ddadl ymlaen ac nid jyst cyfres o bolisiau (polisiau does neb yn darllen na'n gwybod amdanynt).

Mae'r naratif 'bod yn bositif' jyst yn agwedd arall o blaid sy'n rhy ofnus i herio Llafur a'r Wladwriaeth Brydeinig yn ddeallusol a moesol.

Ffordd o guddio llwfdra o dan 'bod yn bositif'.

Dydy Llafur heb ddweud unrhyw beth 'postifi' ers cenedlaethau. Mae'r bleidlais i gyd yn jingoistiaeth gwrth Tori. Mae'n gweithio.

Mae bywyd yn rhy fyr i weithio i'r Blaid. A dweud y gwir, dwi'n gynyddol dod i'r casgliad fod bywyd yn rhy fyr i weithio dros Gymru. A wyddoch chi be', mae'n amlwg fod miloedd o gyd-Gymry'n teimlo'r un peth. Rydym yn byw drwy genhedlaeth olaf Cymru fel endid genedlaethol o unrhyw sylwedd. Bydd rhyw fath o 'Gymreictod' Radio Walesaidd gyda'u Baton Brenhinol a hoffder o dirwedd Cymru ond farw ddim arall.

Dwi'n meddwl bod hi jyst yn amser anghofio'r holl beth a derbyn fod y ffeit drosodd a bwrw ymlaen gyda bywyd di-genedlaetholdeb.

'Da ni'n gwastraffu'n bywydau yn ymladd yn ebyn ton o Brydeindod na allwn ni mo'i churo achos rydym yn stryffaglu yn erbyn demograffeg sy'n fwy a chryfach na fyddwn i byth.