Sunday, June 23, 2013

Rhun ap Iorwerth yn sefyll - swyddogol

Dwi ddim adref, a fedra i ddim cynnig linc - ond mae Rhun ap Iorwerth wedi cyhoeddi ei fod yn ceisio am enwebiad y Blaid yn Ynys Mon o fewn yr awr diwethaf.  Mae dau yn y ras hyd yn hyn felly - Heledd a Rhun.

Gyda llaw mae'r Llafurwyr ar trydar - David Taylor a Alun Davies wedi ypsetio braidd.  Bechod.

11 comments:

Anonymous said...

Mae Llafur a Daran Hill yn annoyed iawn arlein.

Cai Larsen said...

Pa ryfedd?

Mae diwylliant mewnol y Blaid Lafur Gymreig yn cyflyru ei haelodau i gymryd mai dyletswydd y cyfryngau prif lif ydi eu cefnogi nhw.

Anonymous said...

Ma y Blaid Lafur wirioneddol ofn Rhun .

Anonymous said...

Fe gawson ni Blair a Brown, ac yna Cameron ac Osborne. Ydan ni rwan ar fin gweld dyfodiad ap Iorwerth a Price?

Ifor mk.II said...

Mae panic Llafur wedi bod yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn ar twitter. Mae hyd yn oed wedi llwyddo i stopio Hill (am ryw hyd) gwyno ar ran teulu Peter Hain (Von Traps Egni adnewyddol Cymru) am rhyw dramgwydd gan gwmni lobïo arall yn erbyn yr orenddyn. Prhynhawn rhagorol o waith gan ddarpar ymgeisydd

Anonymous said...

Dwi wrth fy modd yn gweld David Taylor mewn tail spin !

Er gymaint fy hoffter o Adam he's no Rhun .

Anonymous said...

Does ond gobeithio y cawn ni gystadleuaeth dda am yr enwebiad hwn ac na fydd "enw" Rhun ap Iorwerth yn atal hynny rhag digwydd.

Wedi'r ffars yn Arfon pam na chafwyd cystadleuaeth o gwbl am sedd seneddol Arfon na'r sedd Cynulliad: mae angen dangos bod democratiaeth a pharodrwydd i drafod syniadau yn fyw ym Mhlaid Cymru o hyd.

Gobeithio felly y bydd HF yn dal ati ac y gwelwn ni hefyd un o'r cynghorwyr newydd eraill a etholwyd ym mis Mai yn rhoi cynnig arni er mwyn rhoi dewis go iawn i'r aelodau y tro hwn.

Anonymous said...

Difyr fyddai gwybod os yw Owen "BBC Dragon's Eye" Smith a Chris "BBC Head of Euroean Affairs" Bryant yn cytuno efo barn David Taylor ac Alun Davies?

http://www.itv.com/news/wales/2012-05-15/owen-smith/

http://whistle.co.uk/politician/chris-bryant

Anonymous said...

Mae son ar Twitter hefyd fod gohebydd blaenllaw arall o'r BBC wedi rhoi ei enw/henw ymlaen i sefyll i Lafur yn etholaeth Gwyr.

Dylan said...

Wedi chwilio a chwilio ar Twitter a methu gweld y cyfeiriadau yna, Anon 10:58. Elli di ddweud mwy?

Anonymous said...

@ianapharri: Swansea politics is a funny old thing. However hard parties try to keep a secret, things leak out - including Swansea West CLP shortlists.

@ianapharri: @ianapharri I remember 2 names specifically from the shortlist, which the current MP for Swansea West was chosen from.

@ianapharri: @ianapharri Considering who that person was, I am a little surprised by certain tweets aimed at the BBC, relating to Ynys Mon. Just sayin'

@ianapharri: @chwads @ashokahir @RhunapIorwerth @Newyddion9 @AssemblyWales The 2 I know of still work for the BBC; both v good professional journos.