Tuesday, June 25, 2013

Y datblygiad diweddaraf ar Ynys Mon

Mi soniais neithiwr bod un o'r cynghorwyr newydd a etholwyd yn gynharach eleni yn debygol o sefyll am enwebiaeth Cynulliad Ynys Mon.  Dwi'n deall bod cyfarfod wedi ei gynnal tros y penwythnos i drefnu ymgeisyddiaeth Ann Griffith, Bro Aberffraw.

1 comment:

Anonymous said...

Cadwch eich llygaid ar y cynghorydd newydd...

Heb broffil cyhoeddus Heledd a Rhun falle, ond person sy'n gallu apelio at bobl newydd fel ag a ddangoswyd yn ei pherffomiad ym Mro Aberffraw yn etholiad y cyngor sir.