Saturday, June 01, 2013

Bru na Boinne

Mi wnawn ni orffen yr arbrawf bach yma mewn cyfuno gwyliau a blogio gwleidyddol efo llun neu ddau o fynwentydd megolithig enwog Bru na Boinne yn swydd Meath. Daw'r lluniau o safleoedd Knowth a Newgrange.

Mae'n debyg i'r strwythurau hynod hyn gael eu codi pum mil o flynyddoedd yn ol. Mae hyn 1,000 cyn Stonehenge, a 600 mlynedd cyn pyramidau Giza. Yn wir mae'n bosibl mai'r strwythur yn Knowth oedd yr adeilad mwyaf yn y Byd pan gafodd ei godi.

Mae'r cyfnod yma ymhell cyn i'r Hen Destament gael ei ysgrifennu, ac mae ymhell cyn i'r un o grefyddau mawr y Byd gychwyn. Roeddem yn son ynghynt am cymaint mae'r ffordd rydym yn canfod y Byd wedi newid ers dechrau codi Glendalough. Dydi hwnnw yn ddim o'i gymharu a'r newid sydd wedi digwydd ers i bobl dechrau gadael tystiolaeth o'u bodolaeth ar yr ynysoedd hyn.

Byddwn dychwelyd at y cymysgedd arferol o ddadansoddi a cholbio o fory ymlaen.

No comments: