Wednesday, June 12, 2013

Dilynwyr trydarwyr gwleidyddol

Digwydd gweld ffigyrau dilynwyr trydar arweinwyr pleidiau yr Alban.  Maent fel a

J Lamont - Llafur - 4554
R Davidson - Tori - 4386
A Salmond - 39568

Rhag bod rhywun eisiau gwybod y ffigyrau Cymreig cyfatebol ydi:

Leanne Wood - 7911
Carwyn Jones - 7492
Kirsty Williams - 4100
Andrew RT Davies - 2071

1 comment:

Anonymous said...

Diawl - bron ddwywaith fwy yn dilyn Leanne nag sy'n dilyn arweinydd Llafur yn yr Alban, er fod yr Alban yn fwy na Chymru. Da iawn Leanne (ac i raddau Carwyn Jones .... be' mae hynny'n dweud am Gymru ... neu ydy Lamont mor uffernol o wan fel fod hi'n hollol ddibwys).

Ac mae Leanne yn trydar yn Gymraeg, neu'n ddwyieithog o leiaf ... efallai byddai hynny'n wers i'r selebs Cymraeg (a gwleidyddion *peswch* *peswch* Carwyn Jones) nad ydy normaleiddio'r Gymraeg yn 'niweidio' neb.

Alex Salomnd - waw!