Saturday, July 09, 2011

Gwynt teg ar ei ol.


Delwedd o politicalbetting.com

3 comments:

Alwyn ap Huw said...

Rhyfedd o fyd!

Mae Blog Menai yn newydd ei arddull ar y'r un dwthwn ag y mae News of the World am droi yn Sun on Sunday!

A oes gysylltiad dylid gwybod amdani?

menaiblog said...

He, he - cyd ddigwyddiad Alwyn - dydi'r weithred ddim yn yn er cof am y NoW.

Mae blogmenai wedi dioddef o wahanol broblemau technegol ers tro ac mi ges i ychydig amser i fynd i'r afael a nhw ddoe. Mi newidiais yr arddull tra'r oeddwn wrthi. Dwi ddim yn hollol fodlon hefo hwn - 'dwi'n hoffi'r dymlrwydd, ond mae'n well gen i gefndir du.

Hwyrach y cawn rhyw gyfaddawd yn ystod y gwyliau haf.

Gyda llaw mae'r Sunday Sun yn fy nharo fi fel gwell teitl na'r Sun on Sunday.

Anonymous said...

I'm not sure where you're gеtting yοuг info, but
gooԁ tοpic. I nеeds to spеnd some time learning moгe оr unԁerstаnԁing more.
Thаnks for wonԁerful info Ι was looking
fοr this infoгmаtion for my miѕsion.
Stop by my web page : gobookface.com