Tuesday, July 26, 2011

Beth mae Barry Island yn ei ddweud wrthym am y Gymru gyfoes.

Aeth y Mrs a finnau a'r fam yng nghyfraith am dro i Barry Island heddiw.  Doeddwn i heb fod yn y lle yn ystod yr haf ers talwn iawn.  Rwan 'dwi'n gwybod nad heddiw oedd y diwrnod gorau i dorheulo - ond roedd y traeth yn ddigon agos at fod yn hollol wag.

'Dydw i ddim yn cofio Barry Island yn y 60au a'r 70au -  Rhyl oedd Barry Island pobl ochrau G'narfon- ond mae'r wraig yn cofio'n dda gorfod cyrraedd y traeth yn gynnar ar ddiwrnod braf neu ni fyddai yna ddigon o le i roi tywel i lawr, oherwydd y niferoedd o bobl fyddai yno erbyn hynny..
Ychydig o bethau sy'n dangos fel mae'r byd yr ydym yn byw ynddo wedi newid mewn ychydig ddegawdau yn well na'r cyferbyniad rhwng y lluniau.  Roedd yna amser pan roedd y rhan fwyaf ohonom yn gwneud fwy neu lai yr un peth ar fwy neu lai yr un pryd.  Roedd hynny yn adlewyrchiad o gymdeithas gydlynus iawn.  Erbyn heddiw mae pobl yn chwalu  i bedwar ban Byd yn ystod yr haf - neu yn aros yn eu gerddi cefn efo'r barbiciw.  Adlewyrchiad ydi hynny yn ei dro o gymdeithas sydd wedi colli llawer o'i chydlyniad.

Dichon bod De Ffrainc yn brafiach lle i dreulio diwrnod neu ddau yn yr haf na Barry Island  - ond roedd y tyrfaoedd o bobl oedd yn ymhel ynghanol y candi fflos, y swn aflafar a'r reids drud cyn gorwedd trwy'r prynhawn ar y traeth i losgi nes eu bod yn edrych fel cimychiaid, yn dod o gymunedau oedd yn fwy unedig ac yn fwy sicr ohonynt eu hunain na'r rhai yr ydym ni'n byw ynddynt heddiw.

8 comments:

BoiCymraeg said...

Ynys y Barri! Mae yna Gymru Cymraeg yn y Barri, er nad oes yna lawer ohonnom ni. Ynys y Barri yw'r enw bob-dydd ar y lle; nid jyst ar y trên.

menaiblog said...

A - maddau i mi defnyddio term y Mrs oeddwn i - mae hi'n dod o gefndir di Gymraeg, er ei bod yn siarad yr iaith yn iawn erbyn hyn.

Anonymous said...

Тhank уou fοr thе good ωгіteup.
It in fаct was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you! Ηοwever,
how could we cοmmunіcate?
my web site - please click the up coming document

Anonymous said...

Pгetty! This hаs been аn incredibly
wondеrful article. Thank you for supplying thiѕ infоrmatіon.


my homeρage http://www.prweb.com/releases/silkn/sensepilreview/prweb10193901.htm

Anonymous said...

Yоu're so interesting! I do not suppose I've rеaԁ anything liκe
thіs bеfore. Sо nice to find another pеrson with some unique thоughtѕ оn this issue.
Really.. many thankѕ for staгting this up.
Thiѕ ѕite iѕ one thіng that іs required on the wеb, sоmеοne with somе οгiginality!


Herе is my page ... redhothull.com

Anonymous said...

Thanκs in favor of ѕharing such a niсe
idea, piecе of writing іs good, thats whу i have read it fully

Take a loοκ at my blog post - Silk'N sensepil Hair removal
My website: Read Much more

Anonymous said...

Amazing! Its really remaгκable аrticle,
I haѵе gοt much clear idea οn the topic of fгom thіs paгagraph.


Hеrе is my sіte :: nzscorpio.com

Anonymous said...

Hi my loved one! I want to say that thiѕ post is aweѕome, nice writtеn and іnсlude
almost all νіtal infοs. I would like
tо ѕее morе posts likе thіs .


Here is my homepagе Silkn Reviews