Thursday, June 10, 2010

Llongyfarchiadau David


_ _ _ am gael y joban o gadeirydd y Pwyllgor Dethol Cymreig.

Mae blogmenai'n croesawu'r datblygiad yma'n fawr, yn rhannol oherwydd na fydd David fymryn gwaeth na mwy anwybodus na'r rhan fwyaf o'i ragflaenwyr, ac yn rhannol oherwydd bod ganddo bellach rhywbeth adeiladol i'w wneud efo'i amser.

Mae cael ychydig o gyfrifoldeb wedi cadw aml i ddyn ifanc oedd ar gyfeiliorn cyn hynny allan o drwbwl. Priodi a chael plant (neu mynd i fyw talu a chael plant y dyddiau hyn) fydd y trywydd arferol i'r achubiaeth yma. Wnaeth hynny ddim gweithio yn yr achos yma. Gobeithio y bydd trywydd newydd, llai arferol David o ennill cadeiryddiaeth pwyllgor dethol, yn llwyddo i'w gadw yntau allan o drwbwl y tro hwn.

No comments: