Thursday, June 10, 2010

Da iawn Alwyn

Mae Alwyn yn gywir yn ei ateb ar daflen sylwadau'r blogiad diwethaf wrth gwrs. Wil sydd a'r sedd saffaf o'r cwbl - gallai'r Ceidwadwyr golli tua dau draean o'u pleidleisiau yn y De Ddwyrain, neu yn wir ddwblu eu pleidlais etholaethol a byddai Wil yn dal efo'i ben ol ar feinciau'r Toriaid (neu un o seddi'r blaid honno a bod yn fanwl gywir).

Mae gan Wil fantais arall tros y gwyr bonheddig eraill sydd a'u lluniau hardd yn addurno'r blogiad. Maen nhw i gyd yn atebol i'w pleidiau lleol - gallai'r cyfryw bleidiau lleol eu dympio'n ddi seremoni fel ymgeisyddion am yr etholiadau nesaf petaent am wneud hynny. O ganlyniad i benderfyniad gan Bwyllgor Gwaith y Ceidwadwyr yng Nghymru, fedar hynny ddim digwydd i Wil. Mae ef (a'r aelodau rhanbarthol Toriaidd eraill) yn cael sefyll yn rhinwedd y ffaith iddynt sefyll ac ennill o'r blaen. Rwan, pwy sy'n eistedd ar y Pwyllgor Gwaith tybed?

Byddwn yn dychwelyd at hon maes o law.

No comments: