Thursday, February 26, 2009

Dydd da

Ac mae hi'n ddiwrnod da pan mae pol piniwn yn awgrymu bod cefnogaeth i bwerau llawn i'r Cynulliad yn uwch na 50% am y tro cyntaf erioed a bod y Toriaid Cymreig yn ymdebygu i ffuredau mewn sach.

No comments: