Friday, September 30, 2016

Y drwg efo gwneud unrhyw beth _ _

_ _ ydi nad ydym ni'n siwr sut fydd pethau ar ddiwedd y daith.

Meddwl oeddwn i am hynny wrth edrych ar yr adroddiadau ar hanes rhyfedd nifer o Bleidwyr a Libya yn 1976.  

Ar wahan i'r diwethaf, lluniau geir isod na fyddai'r sawl sy'n ymddangos ynddynt yn arbennig o falch o fod wedi ymddangos ynddynt tra'n edrych yn ol.  Lluniau wedi eu cymryd ymhell cyn i'r daith ddod i ben.  

Petai hanes yn beirniadu - ac at ei gilydd does yna fawr o feirniadaeth o fflyrtian y Dde Prydeinig efo Naziaeth yn y cyfnod cyn yr Ail Ryfel Byd - mae'n debyg y byddai'n ffeindiach efo tad y Frenhines yn dysgu iddi sig heilio yn 1933 na fyddai efo'r Swyddfa Dramor yn gorchymun tim pel droed Lloegr i wneud yr un peth yn 1938.  Er bod natur Naziaeth yn eithaf clir yn 1933, roedd y gwir ffieidd-dod yn gwbl amlwg erbyn 1938.

Mae'r llun diwethaf yn wahanol i'r gweddill yn yr ystyr bod diwedd y daith yn gwbl glir i Thatcher pan gafodd de efo Pinochet, ond mwynhaodd y sgons, jam a hufen beth bynnag.No comments: