Sunday, September 18, 2016

Mwy o berlau gan Felix


Mae'n debyg fy mod braidd yn anheg a Felix y tro hwn yn tynnu sylw at y dryswch ymddangosiadol yn ei agwedd tuag at y farchnad sengl - ychydig wythnosau'n ol roedd yn ailadrodd hen fantra'r ochr Gadael y byddai'r Almaenwyr a'r Ffrancwyr ar eu gliniau eisiau gwerthu eu nwyddau i ni - tra ei fod bellach yn ymddangos i gefnogi safbwynt Boris Johnson y dylid gadael y farchnad sengl.

Adlewyrchu dryswch oddi mewn i'w blaid mae Felix mewn gwirionedd.  Mae'n dri mis ers i'r DU benderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd, a dydan ni ddim mymryn callach os bydd cwmniau Prydeinig efo mynediad llawn i'r farchnad sengl, mynediad rhannol, neu dim mynediad o gwbl - ac mae yna pob arwydd bod cryn anghytuno ynglyn a'r mater oddi mewn i Lywodraeth y DU.  

Mae aml i un wedi nodi mor ddi glem ynglyn a sut i ateb i'r argyfwng - a dyna mae'r sefyllfa yn prysur ddatblygu i fod - ydi llywodraeth Carwyn Jones, ond mae'n dechrau ymddangos nad ydi llywodraeth Teresa May mewn lle fawr gwell.  

No comments: