Thursday, September 08, 2016

Mynediad hawdd - a dim mynediad

Dwi ar hyn o bryd tua 2,500 km i'r de o Ogledd Orllewin Cymru ar y ffin ogleddol rhwng Sbaen a Phortiwgal.  Mae'r ardal yn gyfoethog mewn bryngeiri Celtaidd - yn union fel Gogledd Orllewin Cymru.

Yr hyn sydd yn hynod chwithig ydi ei bod yn hawdd iawn cael mynediad iddynt yma, tra nad yw'n bosibl cael mynediad i gaer Dinas Dinorwig - 2km o lle cefais fy magu.

Gweler y stori'n llawn yma ac yma.

Wrth A Guarda yn agos at lan Afon Mino - y ffin rhwng Galicia a Phortiwgal. Dinas Dinorwig - Llanddeiniolen, GwyneddNo comments: