Saturday, September 24, 2016

Mae yna rhyw broblem fach _ _

_ _ efo'r adroddiadau trydar yma gan rai o'n cyfeillion Llafur ar ganlyniadau is etholiadau'r wythnos yma, ond fedra i ddim rhoi fy mys ar beth ydi o.  Oes rhywun yn gallu helpu?


No comments: