Friday, August 12, 2016

Tros beth saif Owen Smith?

Rydym eisoes wedi edrych ar y blog ar ddelfrydau gwleidyddol cynnar Owen Smith pan roedd yn ymgeisydd ifanc Llafur ym Mlaenau Gwent - mynd i'r afael a defaid a iobs.  Ond mae'n rhaid ei fod wedi symud ymlaen ers hynny - ac wedi magu diddordeb mewn rhywbeth amgenach.  Mae'n anodd iawn dod o hyd i unrhyw beth mae Owen yn credu ynddo cyn yr etholiad arweinyddol, ond ar ol hir chwilio mae'n bleser gan Flogmenai lenwi'r bylchau a rhoi syniad o'r hyn mae Owen yn credu ynddo bellach.


Mae o'n mwynhau ciniawa efo gwerthwyr arfau yn ei amser hamdden.

A dyna chi - digon i bawb a phopeth yna.  

Os dof o hyd i rhywbeth arall, darllenwyr Blogmenai fydd y cyntaf i gael gwybod.  1 comment:

Cneifiwr said...

Mae 'na fwlch arall i'w lenwi - 20 mlynedd yn ei yrfa wleidyddol, i fod yn fanwl gywir:

https://paddyfrench1.wordpress.com/2016/08/08/owen-smith-a-man-for-all-seasons/