Sunday, August 21, 2016

Is etholiadau ar y gweill

Efo'r holl helynt am arweinyddiaeth Llafur, efallai ei bod yn hawdd anghofio - yn arbennig ynghanol yr haf fel hyn - bod nifer o is etholiadau cyngor Cymreig ar y gweill - ac y bydd gan Lafur gryn dipyn o amddiffyn i 'w wneud.  Mae nhw'n anhebygol o gael y mwyafrifoedd enfawr mae'r Blaid wedi eu cael yn amddiffyn seddi yng Ngwynedd yn ddiweddar.

Medi 20:  
Caerdydd : Plas Newydd.  Llafur yn amddiffyn.

Medi 22
Caerfyrddin: Cilycwm.  Annibynnol yn amddiffyn.

Dim dyddiad eto.
Caerffili: Gilfach - Llafur yn amddiffyn.
Caerffili: Dwyrain Risca - Llafur yn amddiffyn
Castell Nedd Port Talbot - Llafur yn amddiffyn
Bro Morgannwg: Gibbensdown - Llafur yn amddiffyn

Bydd yn ddiddorol gweld beth fydd effaith yr holl helynt ar bleidlais Llafur yn yr is etholiadau Cymreig.  Dydyn nhw heb wneud yn rhy ddrwg mewn etholiadau diweddar yn Lloegr - er gwaetha'r holl ffraeo.  


1 comment:

Ioan said...

Pwy tybed, sydd yn sgwenu i order-order heddiw?!

http://order-order.com/2016/08/22/oily-smith-devolution-dodger/#disqus_thread

Da iawn nhw!