Sunday, October 11, 2015

Tudalen bapur newydd y diwrnod

Mae hon yn mynd ol ymhell - i 1993 a bod yn fanwl gywir - ond mae'n adrodd cyfrolau am sut mae agweddau'r cyfryngau at bobl yn cael eu llywio gan eu canfyddiad o leoliad y bobl hynny mewn perthynas a buddiannau'r wladwriaeth.


No comments: