Thursday, October 15, 2015

Y polio diweddaraf o'r Alban

Yn ol y pol diweddaraf o'r Alban mae'n ymddangos bod goruwchafiaeth yr SNP tros y pleidiau eraill mor gryf ag erioed.  Mae'n gas gen i ddweud hyn - ond ar y ffigyrau yna mae yna bosibilrwydd eithaf mai'r ail blaid o ran nifer seddi yn yr Alban ar ol yr etholiad Holyrood nesaf fydd y Toriaid ac nid Llafur.No comments: