Sunday, October 25, 2015

Cynhadledd Hydref 2015

Newydd gyrraedd adref o'r Gynhadledd - ac un arbennig o dda oedd hi hefyd - digon o bobl yn mynychu, wedi ei threfnu'n dda, llawn brwdfrydedd a hwyl.  Mae gan y Blaid pob rheswm i edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf.  Atodaf araith Leanne isod - a byddaf yn postio rhai o'r areithiau eraill hefyd fel maent yn ymddangos ar youtube.O.N diolch i'r cynadleddwyr hynny o'r Gogledd oedd ddigon caredig i bleidleisio trostof fel un o gynrychiolwyr y Gogledd ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol.  Roedd eich pleidleisiau yn ddigon i'm hethol. 

2 comments:

marconatrix said...

Linc i araith Nicola Sturgeon o.g.y.dd.

Cai Larsen said...

Methu dod o hyd i un ar hyn o bryd