Tuesday, October 27, 2015

I'r pesimistiaid iaith

Pwt bach i'r sawl yn eich plith sy'n wylofain ac yn rhincian dannedd yn barhaol am ddyfodol yr iaith.  Yn ol y dudalen yma o wefan Comiwsiynydd y Gymraeg roedd yna ganran uwch o blant 3/4 oed yn siarad Cymraeg yn 2011 nag ar unrhyw adeg ers 1931.  Ar ben hynny wrth gwrs mae grwpiau ifanc o fewn y boblogaeth yn llawer mwy tebygol o siarad y Gymraeg na'r grwpiau hyn.

Dydi hyn oll ddim yn golygu bod yr iaith yn ddiogel wrth gwrs - ond mae angen cyfeirio at y cadarnhaol yn ogystal a'r negyddol.

I weld y ddelwedd yn iawn cliciwch yma.


No comments: