Friday, October 09, 2015

Gofal cymdeithasol i bawb tros 65 oed


2 comments:

Anonymous said...

Dim byd i gael am ddim. Fydd rhywin yn rhiwle yn gorfod talu. Pwy tybed?

Anonymous said...

Mae angen cefnogi y polisiau yma gyda cynllun cynaladwy heb orfod cwyno am fwy o arian o LLundain i dalu amdanynt. Joban i Erfyl ap Gwilym edrych ar ein adnoddau naturiol dwr, ynni etc a gweld sut y mae posib cael y budd arianol gorau i bobol Cymru ohonynt.Mae hwn yn bolisi cymdeithasol uchelgeisiol a phoblogaidd. Mae angen polisi economaidd o'r un fath i'w gefnogi.