Monday, October 26, 2015

O Gydweli i Gwmaman

Ac i ffwrdd a ni o Gyngor Tref Cydweli i Gyngor Tref Cwmaman - a chynghorydd Llafur arall.  Collodd maer Llafur Cwmaman Shahid Hussain bleidlais o ddiffyg hyder yn ddiweddar o 11 pleidlais i 1 gyda'r maer yn pleidleisio o'i blaid ei hun, un yn ymatal a phawb arall yn pleidleisio yn ei erbyn.


Mae'r hanes yn ddigon syml yn y bon - gwrthododd Shahid ddatgan diddordeb cyn trafodaeth am gais cynllunio oedd i 'w drafod yn ddiweddarach gan Gyngor Sir Caerfyrddin.  Gan bod cais cynllunio i agor siop gan Shahid ei hun 'doedd hi ddim yn briodol iddo fynegi barn ynglyn a chais Tesco - dylai fod wedi cau ei big a gadael yr ystafell.  Aeth hi'n glamp o ffrae rhwng Shahid a'i gyd gynghorwyr pan ddywedwyd wrtho na ddylai siarad - ac mae'r mater yn debygol o gyrraedd yr ombwdsman.  Mae'n dra phosibl mai Shahid ydi'r unig faer yn hanes Cyngor Cwmaman i golli ei swydd o ganlyniad i bleidlais o ddiffyg hyder.

Ymddengys nad dyna'r tro cyntaf i Shahid fethu a datgan diddordeb mewn mater oedd yn sicr o ddiddordeb iddo.  Mewn cyfarfod cyhoeddus  ar ddyfodol lleoliad y Swyddfa Post a gadeirwyd gan Shahid gwrthwynebodd symud Swyddfa Bost i'r ganolfan gymuned heb ddatgan  ei fod am i 'r Swyddfa Post fynd i'w garej ei hun.  Pan ddywedodd ein hen gyfaill Kevin Madge wrtho y dylai ddatgan diddordeb ymddengys iddo ddweud  This is a load of fucking shit.

Yr hyn sydd gan Shahid a Ryan ydi bod y ddau wedi eu dewis gan Lafur i fod yn gynghorwyr tref iddynt yn Sir Gaerfyrddin.  Mae Ryan wedi ei ddi arddel a'i ail arddel. Dydi hi ddim yn ymddangos bod Llafur yn arbennig o ddethol ynglyn a phwy maent yn eu dewis i 'w cyflwyno gerbron yr etholwyr.


No comments: