Sunday, July 01, 2012

Ffigyrau'r mis


Mae 5,900 o ymwelwyr unigryw yn ffigyrau da ag ystyried ei bod yn haf - y tymor gwaethaf o ran darlleniad i Flogmenai fel rheol. 

Felly diolch i bawb a fu ddigon caredig i alw draw.

2 comments:

Anonymous said...

Da iawn. Mae gen i wastad ddiddordeb mewn ffigyrau sy'n rhoi i ni syniad o nerth neu wendid y diwylliant Cymraeg. Un peth da am maes-e oedd yr holl ystadegau,ffigyrau...
Faint o fynd sydd yna mewn gwirionedd ar lyfrau Cymraeg? Mae angen mwy o ystadegau, tryloywder...
Pa mor boblogaidd ydi www.golwg360.com ?
Dwi'n eitha anoracaidd/gici ynghylch hyn. Dwi hyd yn oed yn edrych ymlaen at glywed gan y BBC faint sydd wedi mynychu diwrnod arbennig o'r Brifwyl.
Yn y pendraw, mae angen mwy o ffigyrau er mwyn i ni allu mesur nerth y diwylliant. Nid er mwyn lladd ar ambell i beth, ond yn hytrach er mwyn adeiladu dyfodol gwell.

Anonymous said...

Faint sy wedi ymweld a'r wefan hon, tybed?

http://www.gogwatch.com/