Sunday, July 15, 2012

Costau teithio aelodau seneddol.

Diolch i'r ferch o Ferthyr, Valleys Mam am dynnu ein sylw at gostau teithio ein haelodau seneddol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y math yma o beth, gallwch weld y ffigyrau llawn yma.

2 comments:

Anonymous said...

Pwy sy'n byw agosaf at San Steffan, Guto Bebb ta Hywel Williams?

Cai Larsen said...

Guto o tua hanner milltir.