Wednesday, July 11, 2012

Felly ymateb call, pwyllog a rhesymegol y Blaid Lafur i alwad y gwrthbleidiau yng Nghaerdydd ydi - we will resist the attempts of the three conservative parties to wreck the NHS.

Three conservative parties?

Pa blaid tybed oedd yn arddel y polisiau canlynol pan roeddynt mewn llywodraeth yn San Steffan?

PFI - pwmpio pres preifat i mewn i wasanaethau cyhoeddus.
Gorfodi myfyrwyr i dalu crogbris am eu haddysg.
Rhyfeloedd di ddiwedd yn erbyn gwledydd Mwslemaidd.
Gorfodi pobl i gario cardiau adnabod.
Rheoleiddio'r banciau mewn modd mor ysgaf nes caniatau iddynt ddod a'r economi i'w gliniau.
Rhoi Asbos i bobl am chwarae eu stereo yn rhy uchel

Pwy lwyddodd i gynyddu anghyfartaledd cymdeithasol i raddau na welwyd ers Oes Fictoria?

Pwy dreuliodd y rhan helaethaf o ugain mlynedd yn dawnsio i bib Rupert Murdoch?

Pa arweinydd ddisgrifiodd ei hun fel bod yn intensely relaxed tuag at bobl sy'n hel mynyddoedd o gyfoeth?

O - a phwy sydd eisiau lleoli WMDs yn Sir Benfro?

'Mond gofyn.

No comments: