Saturday, September 25, 2010

Rhestr y Canolbarth a'r Gorllewin Plaid Cymru

Mae'r cyfri wedi dod i ben yma hefyd, ac mae rhestr wedi ei llunio. Am rhyw reswm 'dydi'r Blaid yno ddim eisiau i'r canlyniad gael ei gyhoeddi am dipyn - er y bydd pawb yn gwybod y canlyniad erbyn fory beth bynnag.

Ta waeth, mi barchaf y dymuniad, a gwneud dim byd mwy na nodi nad ydi'r canlyniad yn un anisgwyl. Mae'r drefn o fynnu bod merch yn gyntaf neu'n ail ar y rhestr wedi creu sefyllfa anffodus braidd yn yr achos hwn mae gen i ofn.

Diweddariad - mae'r canlyniad (neu o leiaf y rhestr) ar flog Alun Williams.

1 comment:

Anonymous said...

Mae'n warth fod Angela Larsen yn yr ail le a hithau heb dderbyn dim un bleidlais gyntaf, a dim ond pedair pleidlais ailddewis, yn rhoi'r swm rhyfeddol iddi o 2.2 pleidlais yn ôl system STV. Ar y llaw arall cafodd John Dixon 120 pleidlais, 40 yn llai na Simon Thomas. Pa fath o ddemocratiaeth ydi hyn