Thursday, September 16, 2010

Fideos Gwleidyddol yr Haf 5

'Dwi'n gwybod bod yr haf wedi hen farw, ond 'fedra i ddim gwrthsefyll y demtasiwn i gyflwyno'r fideo bach yma ger eich bron.Cefndir y fideo ydi i brif weinidog Iwerddon, Brian Cowen ymddangos am gyfweliad ar radio RTE yn fuan bore Mawrth yn amlwg wedi cael noson drom iawn. Mae cynhadledd ei blaid yn cael ei chynnal yn Galway ar hyn o bryd, ac mae cynadleddau Fianna Fail yn enwog am, ahem, ddiota rhyfeddol. Roedd Brian o gwmpas tafarnau'r ddinas hyd at tua 2:30 fore Mawrth. 'Dwi'n rhyw chwarter cydymdeimlo, mae tafarnau Galway ymysg y gorau yn Iwerddon - ac yn ddi amau, tafarnau Iwerddon ydi'r rhai gorau yn y Byd.

I ychwanegu at ei broblemau mae'r golffiwr Phil Walton yn cwyno'n groch bod Brian yn ei ddynwared yn gyhoeddus yn ystod y sesh enfawr. Mae gan Brian ddawn dynwared anarferol, ac mae gan Phil lais anarferol o uchel.

1 comment:

Plaid Gwersyllt said...

Swnio fel trip ddigon diddorol ar gyfer flwyddyn nesa!