Sunday, September 26, 2010

Aelodaeth y Blaid Lafur yng Nghymru

Nid am y tro cyntaf na'r olaf 'dwi'n siwr mae fy niolch yn fawr i Syniadau am fy nghyfeirio at y ffaith bod yr etholiad am arweinydd y Blaid Lafur wedi dinoethi pa mor rhyfeddol o isel ydi eu haelodaeth yng Nghymru. Rhestraf y manylion yn ol etholaeth unigol isod:

Arfon 154
Aberconwy 168
Alyn a Glannau Dyfrdwy 305
Brycheiniog a Maesyfed 220
Pen y Bont 288
Caerffili 315
Gogledd Caerdydd 408
De Caerdydd 375
Canol Caerdydd 324
Gorllewin Caerdydd 454
Dwyrain Caerfyrddin / Dinefwr 203
Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro 207
De Clwyd 252
Gorllewin Clwyd 161
Dwyfor Meirion 89
Gwyr 383
Islwyn 275
Llanelli 276
Merthyr 317
Mynwy 329
Trefaldwyn 86
Castell Nedd 391
Dwyrain Casnewydd 250
Gorllewin Casnewydd 346
Pontypridd 333
Preseli Penfro 188
Y Rhondda 404
Dwyrain Abertawe 212
Gorllewin Abertawe 325
Torfaen 359
Ogwr 359
Bro Morgannwg 373
Ynys Mon 160
Wrecsam 209
Cwm Cynon 309
Delyn 269
Ceredigion 146
Blaenau Gwent 310
Dyffryn Clwyd 261
Aberafon 367

6 comments:

MH said...

Diolch, ond y roedd Plaid Wrecsam yn gyntaf i'r felin, yma.

Y ffigur ar gyfer Wrecsam yw 209.

Plaid Whitegate said...

Sy'n esbonio efallai pam nad oes gan Llafur mwy nac un gangen gweithredol yn Wrecsam (allan o'r 5 ar bapur) ar y funud.

Cai Larsen said...

Ymddiheuriadau felly Plaid Wrecsam

Plaid Whitegate said...

Mae'n ddifyr nodi pa mor wan ydi Llafur y tu allan i'r hen Forgannwg a Gwent...

Anonymous said...

A beth yw ffigyrau aelodaeth Plaid Cymru yn yr etholaethau? unrhyw syniad?

Cai Larsen said...

Na - 'dwi'n gwybod beth ydi o yn fy etholaeth fy hun (Arfon) ac mae gryn dipyn yn uwch na'r un o'r ffigyrau Llafur - ond mae aelodaeth y Blaid yn llawer cryfach mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith nag ydynt mewn rhai mwy Seisnig..