Thursday, September 30, 2010

Da iawn Paul

Mae'n dda iawn gennyf nodi i Blaid Cymru guro Llais Gwynedd yn ddi drafferth yn rownd ddiweddaraf yr ornest rhwng Plaid Cymru a Llais Gwynedd ym Mlaenau Ffestiniog.

Roedd y gyfradd pleidleisio yn deilwng iawn er i Lais Gwynedd wneud ymgais digon anarferol i argyhoeddi'r etholwyr bod yr is etholiad yn nechrau Hydref yn hytrach na diwedd Medi.

Canlyniad is etholiad Bowydd a Rhiw oedd:

Donna Morgan (Llais Gwynedd) 246

Paul Eurwel Thomas (Plaid Cymru) 338

Mi fydd y sioe yn symud i G'narfon wythnos i heddiw.

No comments: