Tuesday, September 28, 2010

Llafur yn symud yn nes at y Blaid


Felly mae Llafur bellach o'r farn bod rhyfel Irac yn gamgymeriad, a ffioedd dysgu, ac addoli wrth allor bancwyr, a chadw cwmni efo'r cyfoethog yn hytrach na'r cyffredin a'r holl nonsens gwallgo o leoli eu hunain yn wleidyddol i'r Dde o'r canol.

Mae'n bechod braidd na wnaethant wrando ar yr hyn mae Plaid Cymru wedi bod yn ddweud wrthynt am dair blynedd ar ddeg a rhagor. Petaent wedi gwneud hynny, hwyrach y byddant wedi sgorio mwy na 29% yn yr Etholiad Cyffredinol eleni. Hefyd mae yna'r mater bach y byddai yna lawer o bobl sydd bellach wedi marw yn fyw heddiw.

Ychwaneger at hynny frwdfrydedd newydd y Blaid Lafur Cymreig tros ddatganoli pellach, eu diddordeb anisgwyl mewn diwigio fformiwla Barnett, a'u gwrthwynebiad llwyr i unrhyw doriadau yng nghyllideb S4C. Gwell hwyr na hwyrach am wn i.

No comments: