Monday, September 01, 2008

Beichiogrwydd Bristol Palin a hanes Thomas Eagleton

Ymddengys bod Bristol Palin, merch Sarah Palin, partner John McCain ar y tocyn etholiadol ym mis Tachwedd yn disgwyl plentyn. Dwy ar bymtheg oed ydi Bristol ac mae yn yr ysgol. Bydd yn priodi tad y plentyn.

Petai hyn yn digwydd yng Nghymru, neu yn unrhyw wlad arall yn Ewrop o ran hynny, yna ni fyddai'n cael unrhyw effaith y naill ffordd na'r llall ar ragolygon etholiadol y rhiant.

Mae pethau ychydig yn gwahanolyn America - ac yn arbennig os ydi'r ymgeisydd yn Weriniaethol. Dewiswyd Sarah Palin i redeg gyda John McCain oherwydd bod y ceidwadwyr diwylliannol yn amheus iawn o McCain - yn rhannol oherwydd bod hwnnw wedi bod ag enw drwg iawn am odinebu yn gyson a chyda merched oedd yn gweithio iddo pan oedd yn uchel swyddog yn y llynges. Roedd hyn yn dilyn damwain drist ei wraig gyntaf - ac roedd cyn iddo brodi efo'i wraig bresennol - Cindy Lou Hensley - dynas hynod o gyfoethog. Mae'r gydadran sylweddol o Wereniaethwyr sy'n gweld gwerthoedd teuluol fel mater etholiadol pwysig yn hoff iawn o Ms Palin.

Mae'n bosibl y bydd y datblygiad yma'n effeithio ar ei delwedd, er y byddai dyn yn gobeithio (hyd yn oed un sydd ddim yn hoff o'r GOP) y byddai pobl yn dangos cydymdeimlad tuag ati. Ond nid yw hynny'n sicr eto o bell ffordd - mae anoddefgarwch yn un o nodweddion ceidwadiaeth Americanaidd.

Os yw ei delwedd ymysg y bobl hyn yn cael ei niweidio, gallai gael ei thynnu oddi ar y tocyn - wedi'r cwbl roedd yn ddewis anisgwyl yn y lle cyntaf.

Hyd y gwn i unwaith mae hyn wedi digwydd o'r blaen. Tynwyd Thomas Eagleton oddi ar docyn George MgGovern ym 1972 wedi iddi ddod yn amlwg iddo fod yn yr ysbyty dair gwaith rhwng 1960 a 1966 oherwydd problemau seicolegol.

Aeth McGovern ymlaen i golli'r etholiad i Richard Nixon o 61%-37% - y gweir waethaf ag eithrio un yn hanes etholiadau arlywyddol yn America.

3 comments:

Ted said...

This is a plus. As Mark Steyn points out in his recent best seller, America Alone, if our western civilization is demographically to survive in the increasingly “hostile to the west” islamic world — and not end up like the sinking European populations — these are the precise people (the Bristol Palins’) we should thank for increasing their progeny.

Anonymous said...

She can’t even handle her family let alone lead a whole nation! It wouldn’t be so awkward for a normal teenager on the streets to get pregnant before marriage but vice president’s daughter is supposedly the role model in every aspect for many younger kids… is this what we want to project to our kids? How could McCain be so irresponsible for choosing her? He is nowhere near the White House and he is tripping all over himself! I can imagine how badly this guy would compare to GW Bush in office! Plain and simple… sad!

Rhys Llwyd said...

blog diddorol, dwi wedi postio ddwy-waith am y pwnc hefyd:

yma...

http://blog.rhysllwyd.com/?p=435

ac

yma...

http://blog.rhysllwyd.com/?p=457