Tuesday, September 30, 2008

Blog Martin Eaglestone - gwell na phol piniwn?

Dechreuodd Martin flogio eto. Croeso'n ol Martin.

Waeth i mi gyfaddef bod fy nheimladau am y blog arbennig hwn ychydig yn gymysg. Blog ymgyrchu ydyw - hynny blog sy'n hyrwyddo ymdrechion Martin i gael ei ethol i'r Cynulliad neu i San Steffan. Does yna ddim byd o'i le yn hynny wrth gwrs - mae i pob blog ei bwrpas ei hun. Bydd hefyd yn cynnwys lluniau mae Martin wedi eu tynnu o bryd i'w gilydd, hynt a helynt ei dim peldroed West Brom ac adroddiadau ar ddigwyddiadau lleol megis Gwyl y Felinheli.

Nid dyma'r lle i ddod am ddehongli gwleidyddol treiddgar o gyfeiriad Llafur megis Normalmouth neu'r Ministry for Truth (sydd ar ei orau'n flog arbennig iawn). Nid dyma'r lle i ddod am berspectif cyson chwith / radicalaidd megis un Paul Flynn. Ond, fel y dywedais 'does yna ddim o'i le ar hynny - blog ymgyrchu ydi o.

Yr unig gwynion gwirioneddol sydd gennyf ynglyn a'r blog ydi bod ambell i achlysur pan mae gwybodaeth ffeithiol anghywir yn cael ei gyflwyno (tua amser etholiadau gan amlaf) ac mae Martin yn gwrthod caniatau sylwadau ffeithiol sy'n cywiro'r camgymeriadau. Mae hyn yn anarferol iawn i flog gwleidyddol. Mae yna hefyd ambell i achos lle mae Martin yn ceisio creu sgandal o ddim, neu o nesaf peth i ddim - a la Llais Gwynedd.

Beth bynnag, un o gryfderau'r blog tros y blynyddoedd ydi'r ffaith ei fod yn doreithiog ac yn gyson - hyd yn ddiweddar o leiaf. Ar wahan i fis Mehefin, digon distaw ydi pethau wedi bod am sbel.

Mae'n hawdd gweld pam - mae'n cymryd ynni i flogio'n gyson, ac os nad ydi'r blog yn ymddangos fel petai'n cyflawni ei bwrpas mae'n anodd mynd ati i gynhyrchu stwff newydd yn gyson. Gyda hynt Llafur mewn etholiadau ac yn y polau tros y misoedd diwethaf roedd rhagolygon Martin yn Arfon yn edrych yn ddu iawn, iawn - felly collwyd yr awydd i flogio.

Tros y dyddiau diwethaf mae hynt Llafur yn y polau wedi gwella rhyw ychydig yn y polau, ac mae awydd Martin i flogio wedi dychwelyd. Byddai'n ymarferiad ecsentrig ond diddorol i anorac o ystadegydd geisio dod o hyd i berthynas rhwng amlder blogio Martin a hynt Llafur yn y polau piniwn. 'Dwi'n siwr y byddai'n berthynas glos.

Ta waeth - 'dwi'n meddwl y byddaf yn defnyddio amlder blogio Martin i farnu pam mor dda mae'r Blaid Lafur yn meddwl maent yn ei wneud yn Arfon o hyn allan. Pan mae'n blogio'n aml mae eu cynffon i fyny, pan mae ei flogio'n sychu i ddim mae'r dywydedig gynffon yn llipa rhwng coesau y Blaid Lafur yn Arfon.Martin o flaen rhywbeth sy'n cael ei adeiladu - mae yna lawer o luniau o Martin yn sefyll yn agos at adeiladau anorffenedig ar ei flog.

No comments: