Tuesday, September 30, 2008

Enllib Llais Gwynedd - parhad

Wele sylwadau Dyfrig Jones ar ei flog ac ymateb Gwilym Euros iddynt.

'Dwi ddim yn siwr os ydi Gwilym yn dweud ei fod yn derbyn yr eglurhad cwbl resymol ai peidio - ond y naill ffordd neu'r llall mae'r hedyn wedi ei hau.

No comments: